24
červen
Loading Events

Již podeváté se uskutečnila v Ostravě na Masarykově náměstí akce s názvem „Lidé lidem“.  Na tomto setkání se mají možnos prezentovat, popř. představit se veřejnosti, sociální služby působící na území Ostravy. Slezská diakonie se pochopitelně také účastní, neboť je významným poskytovatelem sociálních služeb i v tomto městě. Letos jsme mimo jiné představili různé kompenzační pomůcky, které se používají v péči o nemohoucí osoby. Rozdali jsme řadu letáků a informačních brožurek pro pečující osoby.

Celá akce probíhala za mimořádného zájmu veřejnosti, včetně dětí z různých základních škol.  Krásné počasí snad zajistilo dobrou náladu všech zúčastněných.

Přejme si, aby dobrá spolupráce mezi jednotlivými sociálními službami nadále pokračovala, i když slunce občas zakryje mrak, přijde bouřka a někdy i husté sněžení, či mráz.  Přejme si, aby ochlazení nepřešlo i do našich srdcí a myslí a zůstali jsme vždy otevření k dobrým vztahům mezi sebou, napříč jednotlivými poskytovateli služeb. Přejme si, aby nás veřejnost a naši klienti nepřestali především vnímat jako „lidi“ co pomáhají „lidem“.