26
leden
Loading Events

 

25 let činnosti Slezské diakonie

 

Již 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace působící již ve třech krajích České republiky - Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském. Zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, na jejíž diakonickou práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku již od počátku 20. století, SD plynule navázala.

 

Slezskou diakonii založil Ing. Česlav Santarius v roce 1990, kdy navázal na činnost svého otce Vladislava Santariuse, který působil na Těšínském Slezsku jako pastor a provozoval zařízení sociální péče pro potřebné občany. Slezská diakonie začínala v roce 1990 v podstatě s  jedním zaměstnancem na zkrácený úvazek a jedním střediskem v Karviné, postupně se každý rok rozvíjela a dnes má kolem 600 zaměstnanců, s oblastí Speciálního školství 700. V roce 2010 odešel Česlav Santarisus do starobního důchodu, ale organizaci zcela neopustil a ředitelkou se stala doktorka Zuzana Filipková, která dále organizací rozvíjí se svým týmem spolupracovníků dle trendů sociální práce, ale zejména dle individuálních  potřeb lidí v daných regionech.

 

Posláním organizace je již od jejího počátku poskytování kvalitních sociálních služeb. V popředí péče je uživatel a jeho potřeby. Slezská diakonie nabízí také vzdělávání a další podporu a pomoc potřebným (např. v oblasti sociálně právní ochrany dětí), a to v souladu s křesťanskými hodnotami. V centru pozornosti stojí především lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, a to především osoby se zdravotním handicapem, osoby bez domova, senioři a osoby, které se ocitly v obtížných životních situacích. Sociální služby SD se vyvíjely v souladu s potřebami uživatelů a možnostmi organizace a i v dnešní době se zařízení, jejich zaměření a počet uživatelů každoročně rozrůstají, stejně jako jejich kvalitativní úroveň a odbornost personálu. Dnes je SD považována laickou i odbornou veřejností u nás i v zahraničí za významného a špičkového poskytovatele sociálních služeb. Je členem řady mezinárodních organizací působících v sociální oblasti a od roku 2004 koordinuje také mezinárodně dobrovolnické aktivity.

 

Ročně nabízí střediska a služby SD pomoc a podporu až osmi tisícům klientů ve 104 zaregistrovaných sociálních službách různého zaměření - terénní programy, služby sociální rehabilitace, podpory samostatného bydlení, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby  a služby osobní asistence, služby rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství nebo intervenční centrum. Dále SD provozuje azylové domy, noclehárny, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dům na půl cesty, chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra a zařízení pro děti a mládež nebo sociálně terapeutické dílny. Výchovně vzdělávací činnost je se sociálními službami SD propojena díky vzdělávacím institucím Diakonického školství. 

           

Za 25 let svého působení, zaznamenala SD mnoho úspěchů, z aktuálních lze zmínit např. nový Program pro pěstounské rodiny, o který SD rozšířila svou oblast působnosti v roce 2013. Dnes je SD poskytovatelem podpory pro více než stovku pěstounských rodin a v rámci zmíněného programu jsou rovněž realizovány vzdělávací aktivity pro externí subjekty.  Důležitou součástí organizace jsou také akreditované dobrovolnické programy uplatňující se v sociálních službách i v přirozeném domácím prostředí rodin a zakládající se na mnohaleté zkušenosti s koordinací dobrovolníků z České republiky i ze zahraničí. V letošním roce se také očekává naplnění dlouhodobé vize SD o zřízení moderních multifunkčních prostor vyhrazených diakonickým a církevním aktivitám. K těmto účelům bude sloužit nově vzniklé Diakonické vzdělávací centrum (DVC), které bude mimo jiné přispívat k provázanému systému sociálních a vzdělávacích služeb pro osoby se zdravotním handicapem. Zároveň se od nového centra očekává pozitivní dopad na informovanost a vzdělanost širší veřejnosti v oblasti sociální i v oblasti historie diakonické sociální práce a křesťanství v regionu.  Vznikající zázemí bude rozděleno na aktivity v podobě chráněného bydlení, praktické školy, multifunkčního informačního centra, archívu, knihovny se studovnou a čítárnou a muzeem. Veškeré informace týkající se Slezské diakonie a potřebné kontakty jsou k dispozici na webu http://www.slezskadiakonie.cz.

 

25 let je pro nás významným jubileem. Na webových stránkách budeme každý měsíc zveřejňovat zamyšlení nad uplynulými 25 lety, a to v různých oblastech naší práce. Rovněž připravujeme brožuru ze života SD s názvem Vzpomínky. Na podzim plánujeme dvě větší akce. 10. listopadu plánujeme konferenci ve spolupráci se SCEAV u příležitosti 100 let od narození pastora Santariuse a 11. října pak slavnostní otevření DVC, ve kterém budeme zajišťovat vzdělávání jak pro pracovníky, tak pro uživatelé našich služeb. V den otevření DVC v odpoledních hodinách od 4 hodin pořádá Slezská diakonie koncert pěveckého sboru Happy day a pracovníků SD. Na tento koncert si Vás již nyní dovolujeme pozvat.

 

 

 

Markéta Vozábová a Lenka Waszutová

oddělení PR a propagace