14
prosinec
Loading Events

Tak zní název projektu, který bude spěšně dokončen v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

    

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Kvalitní služba i v nemoci zkvalitnil služby střediska SILOE Ostrava, který zahrnuje tři sociální služby: Centrum denních služeb, Odlehčovací službu a Domov se zvláštním režimem. Projekt zahrnoval rekonstrukci vnitřních prostor budovy a rovněž komplexní úpravu přilehlé zahrady. Celá rekonstrukce je financována z projektu Švýcarsko–české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Projektový záměr byl vypracován Slezskou diakonií v roce 2011 a v říjnu 2012 byl projekt schválen ministerstvem financí v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Po splnění všech administrativních podmínek, vyhlášení a zrealizování veřejných zakázek, provedení projektové dokumentace, vzdělávání pracovníků v nových metodách apod. došlo na zahájení nejdůležitější části projektu – samotné stavby. Veřejnou zakázku vyhrála stavební společnost Beskydská stavební, a.s., která v říjnu 2014 přebrala staveniště. Hlavní stavební práce začaly v únoru 2015. Stavba byla ukončena v listopadu 2015. První uživatelé Domova se nastěhovali k 11. březnu 2016. V celém středisku SILOE Ostrava pracuje 18 pracovníků v přímé péči, dalších pět pracovníků na pozicích sociálních pracovníků, řidiče, údržbáře a uklízeček. Náklady na rekonstrukci činily 31 155 000 Kč. Díky další získané podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce byl projekt prodloužen do prosince 2016 a provádějí se další investice do objektu, realizuje se celková rekonstrukce přilehlé zahrady, dokupuje se další vybavení apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu nepřetržitě po celý den v průběhu celého kalendářního roku pro 12 uživatelů. Pobytová odlehčovací služba přináší odlehčení rodinám a pečujícím tím, že na předem stanovenou dobu převezme péči o seniora. Ambulantní centrum denních služeb přispívá k udržení stávajících schopností a soběstačnosti uživatele. Odlehčovací služba přináší odlehčení pečujícím. Hlavním cílem všech našich poskytovaných služeb je zajistit odbornou a důstojnou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Snažíme se o to, aby se uživatelé u nás cítili bezpečně a současně prožívali své stáří s ohledem na možnosti aktivně, a také udrželi kontakt se svými blízkými.

Jsme přesvědčeni, že prostředky, které byly investovány do rekonstrukce, se zúročí ve zvýšené kvalitě života lidí, jež vstupují do své poslední životní etapy. Díky tomuto projektu a lidem, kteří zajišťují odbornou a lidsky důstojnou péči, mohou senioři prožít tuto etapu svého života v prostředí, které respektuje jejich potřeby a přání.

Lenka Waszutová

Kontakt:
Mgr. Lenka Waszutová MBA, tisková mluvčí, 

l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619