13
listopad
Loading Events

Ve dnech 14. – 18. října 2016 probíhala Krajská sbírka potravin organizovaná ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně připomíná 17. října. Slezská diakonie byla podpořena 13. příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje a Magistrátem města Frýdku-Místku, kdy byl jednotlivým službám předán výtěžek potravinové sbírky v celkové výši téměř 900 kg!

Děkujeme všem dárcům a zaměstnancům příspěvkových organizací a Magistrátu města Frýdek-Místek za projevenou solidaritu a ochotu rozvíjet myšlenky a poslání Potravinové banky a jménem našich uživatelů za potraviny, které jim pomáhají v jejich složitější sociální situaci a mnohdy nelehké životní etapě.

Taktéž děkujeme za příležitost ke spolupráci, kterou naši zaměstnanci získali, případně mohli rozvíjet s partnery v dané lokalitě, za umožnění prezentací našich služeb, které Slezská diakonie poskytuje.

Děkujeme za organizaci této potravinové sbírky Potravinové bance v Ostravě, z. s., Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za iniciativu a podporu v pořádání této již tradiční události ve prospěch nás všech, kteří se chceme společně podílet na životě v našem kraji.