27
listopad
Loading Events

Konference o duševním zdraví pořádaná v rámci projektu „ROZUMÍME SI“, se konala v pondělí 23. 11. 2015 ve sborovém centru Hutník v Třinci. Pozvání na tuto konferenci přijalo mnoho hostů z řad zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Městského úřadu Třinec a ústředí Slezské diakonie. Po úvodních zdravicích a představení projektu již následovaly odborné příspěvky, a tak byl pro více než 130 účastníků připraven bohatý program plný zajímavých a přínosných témat v oblasti duševního zdraví.  

Ve své práci se s osobami s duševním onemocněním setkávají také pracovníci obecních úřadů. Co se jim při této činnosti daří, a co by se dalo naopak zlepšit, nám sdělil vedoucí oddělení sociální pomoci pan David Životský. Do problematiky transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním nás poté uvedla předsedkyně a ředitelka sdružení Práh Brno paní Blanka Veškrnová. Jedním z partnerů projektu byla i společnost CNS Centrum Třinec. Její historii, aktivity, poskytované služby a plány do budoucna nám představila ředitelka CNS Centra Třinec paní Simona Sztulová. Své bohaté zkušenosti z práce s lidmi s duševním onemocněním ve středisku Slezské diakonie Jordán Třinec nám předala i vedoucí této sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním paní Romana Dobšová. Nad cestou osob s duševním onemocněním za samostatným životem se poté zamýšlel a informoval o praxi koordinátor střediska Slezské diakonie Noe Třinec, podpora samostatného bydlení, pan Miroslav Hlaváč.

Velmi cenným přínosem byl i příspěvek vedoucího lékaře lůžkového oddělení CNS Centra Třinec, pana Michala Raszky, který poutavým způsobem přiblížil praxi z komunikace s lidmi s duševním onemocněním, dotkl se problematiky stigmatizace a pravidel komunikace s lidmi s duševním onemocněním.

Jedním z cílů projektu bylo podpořit provázanost odborné práce různých subjektů. Bohaté zkušenosti v oblasti budování a činností multidisciplinárních týmů prozradil ředitel organizace pro Karlovarský kraj, sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav, pan Jaroslav Hodbodˇ.  Poslední odborný příspěvek této konference přednesla sociální pracovnice středisek Slezské diakonie Archa, chráněné bydlení a Jordán Třinec, paní Marcela Hrubá. Její přednáška přiblížila příklady dobré praxe i překážek v práci sociální služby chráněného bydlení.

Bohaté občerstvení během přestávek a možnost sdílení s ostatními dotvářelo velmi příjemnou atmosféru. Obohacující zážitky díky novým informacím a podnětům ještě více inspirovaly chuť ještě více zkvalitnit a i nastartovat účinnou spolupráci a provázanost sociálních a dalších návazných služeb.

 

 

Projekt „Rozumíme si?“ finančně podpořil Moravskoslezský kraj.