03
červen
Loading Events

Jedním z úkolů sociálních systémů vyspělých států je podpora náhradního rodičovství, jehož smyslem je co největší eliminace umisťování dětí,
o které se nemohou či nedokáží starat jejich vlastní rodiče, do ústavních zařízení. Slezská diakonie patří v Moravskoslezském kraji i v celostátním měřítku
mezi největší poskytovatele podpory pěstounských rodin.
Prostřednictvím svého „Programu pro pěstounské rodiny“ jich v náročném úkolu doprovází kolem 170, což znamená kolem 250 pečujících a přibližně stejný počet dětí v pěstounské péči.

S cílem zvyšovat kvalitu pěstounské péče uskutečnila Slezská diakonie 1. června 2016 ve sborovém centru Hutník v Třinci pro zájemce z řad odborných pracovníků
i samotných pěstounů letos již 4. ročník výroční konference Programu pro pěstounské rodiny.
Tentokrát konference proběhla za účasti lektorů ze tří zemí, jejichž hranice se v našem regionu setkávají: zakladatele a předsedy slovenského občanského sdružení Návrat Marka Roháčka,
brněnské psychoterapeutky a autorky knížky „Dcera padajícího listí“ Terezy Nagy Štolbové a pracovníků polské nadace Dítě a rodina manželů Tomasze a Agnieszky Polkowských.
Všichni řečníci kromě dopolední prezentace svých přednášek zaměřených především na partnerství náhradních i biologických rodičů a odborníků vedli také odpolední tematické workshopy.

Shlédněte i videa natočená Českou televizí viz odkazy níže