Loading Events

Dne 18. 6. 2015 se v KaSS “Střelnice“ v Českém Těšíně konala konference k ukončení projektu Podpora procesu transformace domova pro osoby se zdravotním postižením. Konferenci pořádalo a organizovalo středisko EBEN-EZER Český Těšín pod taktovkou vedoucí střediska Bc. Halinou Pientokovou, DiS a manažerkou projektu OP LZZ Mgr. Anetou Borskou. Program pro účastníky, kteří se dostavili v hojném počtu, byl velice pestrý a přínosný. Následující výčet přednášejících se zajímavými tématy byl ještě doplněn divadelním vystoupením drama skupiny KONTAKTY.

  • Mgr. Daniel Rychlik – Krajská úroveň transformace sociálních služeb, vize
  • Mgr. Hana Mazalová – Nezávislý způsob života, život v komunitě, spolupráce  s opatrovníky, veřejností, komunitou
  • Petra Fülöpová – Jak se žije – autentická výpověď,
  • Mgr. Milan Šveřepa – Postavení pracovníků, vzdělávání, spolupráce v týmu, role a pozice pracovníků,
  • Mgr. Renata Sniegoňová – Transformace, humanizace a kvalita v sociálních službách