21
březen
Loading Events

U příležitosti Světového dne sociální práce se konala konference na VOŠ Sociální v Ostravě pro studenty a pedagogy této školy, kde jsme vystoupili s příspěvkem ke zvyšování statutu oboru sociální práce a profese sociálního pracovníka včetně prohlubující se spolupráce s touto školou. Současná spolupráce je v oblasti personální, kdy absolventi této školy jsou našimi zaměstnanci, mnozí studenti působí jako dobrovolníci v naší organizaci, naši odborníci ze sociálních služeb předávají své zkušenosti v rámci různých akcí a dále chceme společně pracovat na prohlubování statutu profese sociálního pracovníka. Mgr. Michaela Ohřálová vystoupila s příspěvkem k činnosti služby Intervenčního centra a promítla film Zuřivec.