16
září
Loading Events

Vývoj sociální a misijní práce a služeb uprostřed dramatických změn v Evropě je ústředním tématem mezinárodní konference Evropské asociace městských misií (European Association of Urban Missions), kterou ve dnech 20.–23. září 2016 pořádá v Ostravě Slezská diakonie pod názvem „Měnící se Evropa – Výzvy pro křesťanské organizace“.

Více než stovka účastníků z dvanácti zemí Evropy a z USA se bude během odborných přednášek, seminářů a diskusních setkání zabývat například otázkou strategie a vývoje sociální práce, sociálním podnikáním, zajišťováním lidských zdrojů, dobrovolnictvím, problémy spojenými s migrací, efektivním nastavením public relations a dalšími výzvami, před kterými v Evropě stojí křesťanské organizace a iniciativy působící v sociální oblasti.

Hosty a řečníky konference budou zástupce vedení města Ostravy, zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, biskup Slezské církve evangelické, a. v., Jan Wacławek, tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger a představitelé tuzemských i zahraničních křesťanských organizací.

Konference proběhne v prostorách Harmony club hotelu Ostrava a v objektech ostravských církví a Slezské diakonie. Pro účastníky konference je kromě odborného programu připravena také prohlídka Ostravy včetně Dolní oblasti Vítkovic a další aktivity umožňující navazování kontaktů a výměnu zkušeností při realizaci sociální práce v jednotlivých zemích. Ve čtvrtek 22. 9. od 19:30 hodin proběhne v evangelickém kostele na Husově náměstí pro účastníky konference i širokou veřejnost volně přístupný koncert pěveckého sboru Happy Day.

Evropská asociace městských misií je organizací s téměř dvousetletou historií. Sdružuje křesťanské neziskové organizace poskytující sociální služby lidem bez domova, s různými formami postižení, seniorům, dětem, rodinám a dalším skupinám obyvatel potřebujícím sociální pomoc. Její členkou je také Slezská diakonie, která realizuje sociální a prorodinné služby cca 8000 lidem v několika krajích České republiky.

Tisková zpráva: Ostrava od úterka hostí mezinárodní konferenci na téma „Měnící se Evropa“

Český Těšín 16. 9. 2016

Zdeněk Kašpárek
referent pro uprchlíky
Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
mob.: +420 606 832 551
presscontact@slezskadiakonie.cz
http://uprchlicikoor.wix.com/karmel