01
červen
Loading Events

Konference na témá dětí žijící v náhradní rodině, která proběhla 1. 6. 2017 sklidila velký úspěch. Posluchači se zde dozvěděli o problematice ohrožených dětí, dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní zdravé a bezpečné rodině. Konference byla jak pro ty, co uvažují o tzv. hostitelské péči či pěstounské péči a stejně tak pro ty co se o problematiku zajímají ze skoukromých či profesních důvodů.

Na konferenci vystoupili:

  • ředitel dětského domova Necpaly na Slovensku L. Adamovič, který sám prošel ústavní i pěstounskou péčí a bude se zabývat prožíváním dítěte v nefunkční rodině, ústavní péči i NRP.
  • psychologové B. Kostlán (motivování a výchova dětí) a L. Szlaur (příprava náhradní rodiny na dospělost dítěte)
  • manželé Hennhoferovi (zkušenosti s osvojením, pěstounstvím i hostitelskou péčí)
  • nový biskup SCEAV T. Tyrlík (význam stabilní rodiny pro vývoj dítěte)
  • pracovnice KÚ MSK Z. Kučná (projekt MSK na propagaci pěstounské a hostitelské péče „Dejme dětem rodinu“ + činnost KÚ v oblasti zajištění pěstounské péče)
  • vedoucí odd. SPOD Č. Těšín D. Moldrzyková (činnost OSPOD v oblasti zajištění pěstounské péče)