10
říjen
Loading Events

Dne 9. 10. 2017 se uskutečnila v Ostravě konference „Děti a mládež v adiktologických službách: zkušenosti a příležitosti v ČR i zahraničí, kterou pořádala Slezská diakonie ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Na konferenci se dostavilo přes 120 účastníků z nejrůznějších profesí: adiktologové, sociální pracovníci, lékaři, psychoterapeuti, kurátoři, pracovníci OSPOD, policisté, výchovní poradci aj. Zaznělo celkem 9 odborných příspěvků na téma závislostí u dětí a mládeže, z toho dva příspěvky byly od zahraničních hostů, kteří se podělili o své zkušenosti z praxe. Z kladných zpětných vazeb od účastníků vnímáme, že toto téma je velmi aktuální a potřebné.