07
únor
Loading Events

Dne 2. 2. 2016 se konalo v Parlamentu ČR jednání podvýboru VSP pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené seniory a sociálně ohrožené skupiny, kterého se zúčastnila paní ředitelka s Petrem Wiselkou. Rovněž se setkali s poslankyní Poslanecké sněmovny a naší bývalou zaměstnankyní  paní Pavlou Golasowskou