26
únor
Loading Events

Je nejvyšší čas se rozhodnout, kam jít po střední škole

S blížícím se obdobím závěrečných zkoušek na středních školách se budoucím absolventům nabízí otázka, jakou další cestou se ve svém životě vydat. Jakou vysokou nebo vyšší odbornou školu si vybrat, kterým směrem vyvíjet svou budoucí profesní kariéru. Toto rozhodnutí má podstatný vliv na to, jakou práci bude člověk vykonávat a není pochyb o tom, že je to jedno z nejzávažnějších rozhodnutí v životě.

Jednou z možností, která se nabízí, je studium sociální práce, které studentům nabízí možnost získání znalostí například z oblasti sociální práce, sociální politiky, psychologie, speciální pedagogiky, zdravotních oborů a spoustu dalších dovedností v praxi dobře uplatnitelných.

Studium sociální práce otevírá dveře mnohým možnostem profesního uplatnění v daném oboru, kdy bude reflektováno nejen Vaše vzdělání, ale také Vaše osobnostní stránky a dispozice k jednotlivým pracovním pozicím. Absolvováním tohoto studia jste na začátku Vaší kariérní cesty, která je ve své podstatě ve Vašich rukou, je na Vás, do jaké míry hodnoty, které respektujete, přání, která máte a odvahu, kterou disponujete a investujete do Vašeho dalšího rozvoje, do Vaší služby bližnímu. Ve slezské diakonii jsme v roce 2015 zahájili projekt Personálních rezerv, který umožňuje vykonávat praxi ve vybraném středisku Slezské diakonie v rozsahu 150 hodin v případě aspirace na pozici sociálního pracovníka, 350 hodin v případě aspirace na pozici vedoucího pracovníka. Dále umožňuje skloubit praxi ve Slezské diakonii s Vašimi studijními či jinými povinnostmi. Slezská diakonie má vypracován systém, podle kterého se Vám dostane nejlepší přípravy na budoucí povolání v sociálních službách.

Studium sociální práce je v první řadě o respektu.  Již studium pod vedením lidí, kteří v daném oboru získali mnoho zkušeností, své práci se věnují s velkým nadšením a svým studentům dopřejí pocit partnerství, je skvělou příležitostí začít přemýšlet o jisté pokoře ve svém životě i ve své budoucí práci v sociálním oboru, která je obsažena také v mottu Slezské diakonie „ Přinášíme světlo do života potřebným“.

 

Adéla Nogová
pracovník PR a propagace
tel.: +420 558 764 314
stazista@slezskadiakonie.cz