19
květen
Loading Events

Na konci dubna letošního roku se pracovníci SD znovu účastnili Duchovní konference Buďte světlem a solí, která se věnovala Světlu v diakonii.

V budově Karmelu ve Smilovicích se setkalo 90 pracovníků z různých oblastí, středisek i ústředí i vedení SD. Paní ředitelka všechny přivítala a dalšími řečníky byli faráři SCEAV – Jiří Chodura, který je pastorem v Oldřichovicích se s námi zamyslel nad biblickým úvodem a Jiří Kaleta, který je pastorem v Písku, ale zároveň předsedou Představenstva SD, hovořil o Světle mezi pracovníky a klienty v SD. Kromě toho nechyběla ani svědectví, diskuse a společné písně za doprovodu hudebníků také z řad zaměstnanců. Program moderovaly Veronika Raszková a Natálie Klusová. Program celé konference byl zakončen výborným obědem.