15
prosinec
Loading Events

Letošní zimní duchovní konference Slezské diakonie byla věnována službě a misii křesťanů „venku“, mimo hranice kostela. Hlavní téma „Jak solíme?“ bylo přítomno v různých podobách. Nejen v projevu hostů a kulinářské otázce v závěrečné diskuzi, ale také konkrétní v podobě chleba a soli na konferenčních stolech. A tak přítomni mohli nejen po vzoru staré tradice ochutnat chleba a sůl, ale také přemýšlet nad misií v kontextu dnešní doby.

Pastor Michal Klus připomněl Boží volání ke službě činem a slovem (podle evangelia Matouše 28,20). To vhodně rozvinul korejský pastor Jiyun Jang. „Misijní“ postoj pro něj zahrnuje upřímnou reflexi svého života v zrcadle Bible, dále pak odvážnou iniciativu v důvěře v Boha – k překonávání bariér směrem ke druhým lidem. Misii musí také charakterizovat postoj lásky a empatie. Bez těchto tří křesťanské misii schází něco základního. V posledním vstupu zmínil Daniel Chlebek důležitost modlitby, a také kurzy Objevování křesťanství. Zde je prostor nejen pro čtení Bible, ale také pro svobodnou diskuzi a utvoření si tak vlastního postoje na věc. V průběhu celé konference jsme tak mohli sledovat bohatý kulturní dialog při působení v Africe, Koreji a České republice.

A jak to celé „chutnalo“? Při odchodu jsem mohl na tvářích některých účastníků vidět, že jsou povzbuzeni. Myslím tedy, že „ochutnávka“ tématu i jídla byla vskutku velmi inspirující a že dopadla dobře.

David Pasz