17
únor
Loading Events

Potravinová banka v Ostravě, z. s.   
Hasičská 550/50,
700 30  Ostrava – Hrabůvka
IČ: 26559951

 

Intranetová aplikace pro evidenci potravin z PBOV

Slezská diakonie se jako členská organizace Potravinové banky v Ostravě, z. s. zapojila do zefektivnění administrace potravinové pomoci a začali jsme pro evidenci a vykazování přijatých potravin z PBOV používat intranetovou aplikaci, kterou tato Potravinová banka v Ostravě vyvinula pro splnění požadavků na členění potravinové pomoci dle jednotlivých komodit a pro možnost vytvářet sestavy pro statistické účely.

Potravinovou banku v Ostravě, z. s. začátkem února navštívil Fabrice Martin-Plichta z České federace potravinových bank, o. s., mimo jiné právě za účelem seznámení se podrobněji s touto aplikací a vyjádřil plnou podporu práci s tímto systémem evidence.

Zaměstnanci středisek Slezké diakonie, které jsou zapojeny do distribuce potravin lidem v nouzi, se zúčastnili seminářů, které pro ně byly na Ústředí Slezské diakonie pořádány, a které zaštítil Lubomír Stoklasa, EKIPA Opava, který je členem Předsednictva PBOV a podílel se na vyvíjení této intranetové aplikace. Účastníci těchto setkání tak měli možnost získat informace přímo od člověka nejpovolanějšího, práci s aplikací si vyzkoušet, ale také sdílet své zkušenosti v rámci své práce s potravinovou pomocí svým uživatelům.

Slezská diakonie za rok 2015 podpořila potravinovou pomocí darovanou přes PBOV přes 2000 uživatelů, kdy její střediska předala potraviny v celkové hmotnosti 27 522 kg a mohla se tak podílet na naplňování ideje potravinové banky a to pomáhat s odstraňováním chudoby, hladu a předcházet plýtvání s potravinami.

 

Mgr. Renáta Větrovcová
Potravinová pomoc PBOV
Vedoucí Oddělení PR a propagace