20
září
Loading Events

Happening pro duševní zdraví, první akce v rámci projektu „Rozumíme si“, jehož cílem bylo přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech, které pomáhají k návratu do běžného života, se konal v měsíci září letošního roku. Před kulturním domem Trisia v Třinci se za slunečného počasí v průběhu celého dne konalo mnoho zajímavých aktivit, během nichž měla veřejnost možnost dozvědět se mnoho informací na téma duševní onemocnění.

Po úvodních zdravicích z úst představitelů organizace Slezské diakonie, města Třinec a církve se mohli návštěvníci těšit z bohatého programu a využít nabídku rozmanitých činností, které přispívají k duševní rovnováze, k aktivizaci a odbourávání stresu, aktivit, které využívají pozitivní vliv na psychický i fyzický stav člověka a pomáhají překonávat problémy spojené s nemocí. Návštěvníci měli možnost shlédnout např. obrazy z arteterapie, zajímavou ukázku canisterapie, hudební vystoupení, step …. Pro lepší pochopení toho, jak těžké může být pro člověka s diagnózou schizofrenie obtížné zajít si pro nákup, si zájemci mohli poslechnout ve sluchátkách „hlasy“.

Na místě byla také k dispozici nová informační brožura, která bojuje proti předsudkům, proti stigmatizaci, velmi negativnímu vlivu, který člověka udržuje v sociální izolaci. Tuto brožuru během happeningu vynesly do vzduchu červené balonky ve tvaru srdce.

Záměr této akce, ukázat že lidé s psychickým onemocněním také žijí aktivním a plnohodnotným životem – studují, pracují, mají rodinu, přátele a aktivně tráví volný čas, se podařilo naplnit. Organizátoři a návštěvníci Happeningu hodnotili tuto akci jako velmi přínosnou, o čem svědčí pozitivní zpětné vazby návštěvníků, kteří se také podělili o své dojmy a názory vítající přínos takovýchto projektů.

 

Projekt „Rozumíme si?“ finančně podpořil Moravskoslezský kraj.