30
říjen
Loading Events

V sobotu 28. října se uskutečnil fotografický workshop, kterého se zúčastnili soutěžící prvního ročníku fotosoutěže Slezské diakonie. Na workshop přijali pozvání také porotci soutěže, tedy pan Jan Kufa Kičeřok, Marek Džupin a Nátan Rusnok. Proběhlo vyhlášení a ocenění výherců, přednáška o fotografování a poté společně venkovní focení.

Během workshopu bylo velmi zajímavé a obohacující poslouchat fotografy pana Jan Kufu Kičeřoka a Marka Džupina, jak a proč hodnotili fotografie účastníků fotosoutěže. Především ale ocenili odvahu soutěžících poslat své snímky k vyhodnocení. Vysvětlili nám, že je to velmi dobrá cesta v rozvoji fotografování. Téma nebylo zrovna jednoduché. Soutěžící měli zpracovat téma: Růst, vzdělávání a překonávání bariér. Na výherních snímcích je vidět, jak se soutěžící s tématem popasovali. Těšíme se na příští rok, nová témata, nové výzvy.


Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům, kteří se zasloužili o odměny i průběh workshopu.
Servis osobních a nákladních automobilů, Vladislav Blahut
Grafické a reklamní studio Alevan, Aleš Hořčica