30
říjen
Loading Events

DĚKUJEME ZA PODPORU 

Středisko LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby touto cestou děkují společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., za finanční podporu při organizování historicky prvního příměstského tábora pro děti s poruchou autistického spektra. Společnost Arcelor Mittal nás podpořila finanční částkou 10 000 Kč, kterou jsme použili k nákupu sportovního náčiní a pomůcek. 
Na přelomu července a srpna jsme připravili pro 11 dětí ve věku od 6 do 10 let bohatý táborový program s názvem „Ostrov pokladů“.  Děti si užily výlety, koupaliště, jízdu na koni, čas tvoření a rovněž čas na sportovní vyžití. Důležité pro nás bylo, aby děti trávily svůj volný čas úplně stejně jak jejich kamarádi. Děti s poruchou autistického spektra mají potíže v oblasti navazování kontaktů, vyrovnávání se s prohrou, mají rovněž úzkosti z překonání nových věcí. Málo kdy se bez rodičů nebo asistenta někde sami dostanou. Během tábora jsme vše společně zvládli a úsměvy, na tvářích našich malých námořníků to jen potvrzovaly. Příštím rokem plavbu opakujeme a jdeme do toho se stejným nadšením!
Zakoupené sportovní náčiní a pomůcky jsme během tábora využili na 100% a v průběhu celého roku ještě využívat budeme v rámci sportovního kroužku, který naše služba nabízí. 
Velké díky společnosti ArcelorMittal, velice si toho vážíme. Děkujeme rovněž panu L.Rachmanovi ze společnosti Arcelor Mittal, který je naším dlouholetým dobrovolníkem za pomoc v průběhu tábora. Jsme nesmírně poctění jeho letošní plavbou s námi .

 

Za tým střediska LYDIE Český Těšín
Jana Kadlubcová