16
červen
Loading Events

V pátek 16. června se konaly Ewangelickie Dni Kościoła také ve Slezské diakonii. V průběhu pátečního dne proběhla prohlídka Diakonického a vzdělávacího centra a také panelové diskuze ve velkém sále DVC, kde se hovořilo na téma: „Věříš, a je to už vidět?“