08
říjen
Loading Events

Koncem září se konal již 13. ročník Evropského setkání lidí se zkušeností s chudobou v Bruselu. Českou republiku tam reprezentovaly převážně ženy, klientky azylových domů Slezské diakonie a Armády spásy. Poselství, se kterým jsme na toto setkání přišli znělo: "Poverty is not my fault" - Chudoba není moje vina. Chtěli jsme tím upozornit na tendenci relativizovat problematiku chudoby, které vede ke zřeknutí se odpovědnosti společnosti za chudé přenosem zodpovědnosti na jednotlivce.

Účelem setkání je poskytnout Evropské komisi zpětnou vazbu o tom, jak je v praxi uplatňovaná strategie 2020, kterou se ta zavázala snížit počet osob žijících v Evropě pod hranicí chudoby o 20.000.000  do roku 2020. Poselství, které přinesli lidé, potýkající se s chudobou je, že přijatá opatření se naprosto míjí účinkem a počet chudých naopak roste.

Byli jsme potěšení skutečností, že letošního setkání se účastnili i zástupci MPSV a sekce zaměstnanosti a sociálních věcí při Stálém zastoupení České republiky v Bruselu. Zejména bych chtěl vyjádřit vděčnost panu Miroslavu Fuchsovi ze stálého zastoupení, který se nám po celou dobu pobytu věnoval a pomohl nám i s praktickými věcmi.

Věříme, že naléhavé volání zástupců těch nejchudších obyvatel Evropy neodezní jen tak do prázdna, ale přinese pozitivní změnu.

Stanislav Mrózek
Národní koordinátor EAPN