16
květen
Loading Events

Zástupci několika zemí Eurodiaconie se sešli, aby diskutovali k tématu dlouhodobé péče o osoby se zdravotním postižením a seniory. Probírala se témata jako home care, 24-hodinová péče, projekty na podporu dětí nemocných rodičů apod. Slezská diakonie představila projekt dobrovolnického centra mobilní kavárny, díky němuž dochází ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.