01
duben
Loading Events


Diakonické školství


Diakonické školství je důležitou součástí Slezské diakonie. Školy, jako školská zařízení, umožňují dětem a mladým lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a autismem vzdělávat se v prostředích, která vychází vstříc jejich konkrétním a individuálním potřebám.

Současným trendem ve školství je integrace a inkluze a i školy Slezské diakonie pracují v souladu s těmito evropskými trendy. Uvědomujeme si však, že ne pro všechny děti a žáky je to vhodný způsob vzdělávání. Jedná se především o žáky s těžkým mentálním postižením a přidruženými vadami. Slezská církev evangelická a. v. je zřizovatelem dvou speciálních školských zařízení v Českém Těšíně a Krnově. Českotěšínskou školu navíc můžete nalézt také na odloučených pracovištích v Bohumíně, Karviné a Ostravě, kde mohou děti a žáci navštěvovat mateřskou, základní a střední školu praktickou jednoletou a dvouletou. V Krnově také mateřskou a základní školu speciální. Od září letošního školního roku také střední školu praktickou jednoletou a dvouletou. V Krnově se tak podařilo zúročit několikaleté období příprav na ucelené vzdělávání. Obě školy využívají alternativních vzdělávacích metod, aplikují různé druhy terapií a jsou vybaveny cílenými moderními kompenzačními pomůckami a výukovými materiály.

Nové trendy ve speciální pedagogice pedagogové uplatňují po absolvování kurzů a seminářů, které slouží k jejich dalšímu vzdělávání.  Diakonické školy organizují a podílejí se na přípravách školních, kulturních a dalších akcí, a tak se aktivně zapojují do života místních komunit. Jak už je uvedeno výše, zřizovatelem obou škol je Slezská církev evangelická a. v., a tak stejně jako všechna zařízení Slezské diakonie, fungují i diakonické školy na základě křesťanských principů a hodnot. Člověk je pro nás neopakovatelným originálem, který si zaslouží úctu, respekt, lásku a vysoce individuální přístup.

 

Vedení oblasti diakonického školství SD