29
březen
Loading Events

 Patnáct dobrovolníků různého věku pod vedením Slezské diakonie navštěvuje pacienty a klienty Nemocnice Třinec.
Snaží se jim zpříjemnit a různými aktivitami zpestřit pobyt v nemocnici.
  Na oddělení ošetřovatelské péče a oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec dobrovolníci odpracovali minulý rok celkem 581 hodin.
Pravidelně navštěvují pacienty, aby si s nimi povídali, četli knížky, vzali je na procházku do nemocniční zahrady a dělali vše pro to, aby se cítili dobře.
Podílí se také na skupinových aktivitách, včetně tvořivých dílen. Převážnou část dobrovolníků tvoří ženy, ale jsou mezi nimi i dva muži.
„Pro klienty našeho oddělení návštěvy dobrovolníků znamenají přínos“, řekla Lucie Sikorová, vedoucí oddělení sociálních lůžek.
„Dobrovolníci jim mohou předčítat z novin nebo časopisů, hrát hry, projít se s nimi za příznivého počasí, nebo si s nimi jen tak povídat.
Jejich návštěvy přispívají ke zlepšení nálady klientů, kteří jsou u nás hospitalizování po delší dobu.“
 „Jedna z nejoblíbenějších činností je zpívání s dobrovolníky. V loňském roce jsme pořídili kvalitní klávesy se stojanem na noty.
Tyto a další náklady jsme hradili z grantu Nadace Hyundai a Nadace Open Socienty Fund Praha, dotací Ministerstva vnitra ČR a Moravskoslezského kraje,“
uvedla Monika Banotová z Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Českém Těšíně.
 Dobrovolníkem může být každý, kdo chce pomáhat potřebným lidem – student, pracující, důchodce nebo nezaměstnaný.
Dobrovolnictví je způsob, jak dělat dobrou věc pro druhé a zároveň i pro sebe.
Slezská diakonie poskytuje dobrovolníkům pomůcky pro jejich činnost, školí je, pojišťuje, proplácí náklady na dopravu do nemocnice a nabízí supervizní a vzdělávací podporu.

Zdroj Třinecký/ Trzyniecki/ Hutník/ 23. 3. – 29. 3. 2016