04
srpen
Loading Events

Dobrodružný rok zahraničního dobrovolníka ve středisku BETEZDA  a BETANIA Komorní Lhotka

Přijela jsem do České republiky v září 2013 vykonat evropskou dobrovolnickou službu po dobu jednoho roku. Ve Francii jsem sociální pracovník a chtěla jsem vidět, jak funguje sociální práce v zahraničí. Navíc to byla příležitost k životní bohaté zkušenosti v lidských pojmech. Bylo mi navrženo, abych byla dobrovolníkem ve dvou střediscích: BETEZDA Komorní Lhotka, která je domovem pro lidi s mentálním postižením a má 20 uživatelů a BETANIA Komorní Lhotka, která je domovem pro seniory a má 10 uživatelů.

Ze začátku mým hlavním problémem byla jazyková bariéra. Kladla jsem si otázku: „Jak komunikovat s uživateli a s mými kolegy?“ Ale jejich laskavost, trpělivost a touha se mnou komunikovat rozptýlily tyto obavy.

Během tohoto roku jsem trávila hodně času s uživateli a pomáhala jsem svým kolegům. V BETEZDĚ jsem byla zapojena do kreativních aktivit, podílela jsem se na přípravě různých akcí, jako jsou olympijské hry, karneval, francouzský den atd. Ale také jsem pomáhala individuálně některým uživatelům např. číst, učení se rozpoznávání čísel, barev, napsání svého jména. Každý pátek jsme s uživateli šli na bowling a občas jsem se účastnila muzikoterapie.

V BETANII jsem se každé pondělí účastnila cviční s uživateli a paměťových her. Vařila jsem s uživatelkami, bylo to pro mě velmi přínosné, protože neumím vařit.

Dnes vím, že jsem se naučila hodně od uživatelů, kolegů a dalších lidi, které jsem potkala. Poznala jsem lépe sebe sama, své slabé stránky, na kterých musím pracovat a také stala jsem se otevřenějším člověkem.

Poznala jsem a naučila se milovat zemi odlišnou od mé, její kulturu a lidi. Setkala jsem se s tolika skvělými lidmi, že budu odjíždět smutná do své země, ale se srdcem plným hezkých vzpomínek. Tento nádherný poslední rok nikdy nezapomenu, ty lidi a zemi. A já se cítím opravdu šťastná a obohacena a jsem ráda, že jsem mohla zažít toto dobrodružství.

Charlene Demestre, zahraniční dobrovolník ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka, BETANIA Komorní Lhotka