25
září
Loading Events

            Dne 25. 9. 2014 proběhl v Národním domě města Frýdku-Místku další ročník Dne zdraví a sociálních služeb, který slavnostně zahájil primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS., spolu s dalšími zástupci města, např. vedoucí odboru Ing. Jarmilou Kozlovou či vedoucí oddělení koncepce a rozvoje Mgr. Vendulou Slívovou. Tento den byl věnován setkání široké palety sociálních služeb ve městě a široké veřejnosti. Účastnily se ho i sociální služby Slezské diakonie, např. NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení, která se na akci prezentovala již čtvrtým rokem. Jejím cílem nebylo jen setkat se s občany města Frýdku-Místku, ale především mluvit s nimi o nabídce služby, o lidech s mentálním postižením a v neposlední řadě jim ukázat, že je služba „tady“.

            Letošní rok služba věnovala svou prezentaci ukázce běžného života lidí s mentálním postižením, kteří využívají Podporu samostatného bydlení. Kreslené schéma lidí ve městě, jež mohou žít stejným způsobem života jako ostatní a jejich autentické výroky podtrhující to, že tito lidé také přemýšlejí stejným způsobem jako ostatní. Příkladem: „Jsem rád, že jsem z ústavu pryč. Máma byla proti stěhování do bytu. Já jsem se jí postavil. Jsem dospělý, mám dvě ruce, nohy, tak proč bych se nepostavil na vlastní nohy“, anebo: „Čím více si udělám sám, tím jsem na tom lépe.“ Moudra uživatelů vznikla z rozhovorů při hodnocení kvality služby.

            Pointa byla jednoduchá - přitáhnout návštěvníky k našemu stolečku vyvoláním jejich zvědavosti v to, co nabízíme a zaktivizovat je samotnou prezentací. Tak je mít možnost oslovit, mluvit s nimi o naší službě a o lidech s mentálním postižením. Vlastně nejen propagovat službu NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení, ale také podílet se na bourání předsudků vůči lidem s mentálním postižením ve společnosti.

            Tento den služba osvěžila ještě jinou formou prezentace. Podařilo se nám naši službu zapojit do přednáškového pásma programu, společně ještě se službou EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny. Společnosti jsme nabídli videa s pozitivními rozhovory jednak z domácností několika uživatelů služby Podpora samostatného bydlení a jednak s uživatelem Sociálně terapeutických dílen, který byl zařazen na trh práce.

            Silvie Šimková, koordinátorka střediska NOE Frýdek-Místek.