24
září
Loading Events

Den ticha v Ostravě

Dne 24. Září se po druhé v tomto roce uskutečnil Den ticha. Tým duchovních připravil program a prostory ve sboru slezské evangelické církve v Ostravě pro 24 účastníků. Po společném úvodním setkání a vysvětlení významu ticha v duchovním životě, měli účastníci možnost využít prostor sborového sálu, prostor kanceláře a další menší místnosti, jako i kostel a zahradu k vlastnímu ztišení, modlitbám, čtení Bible a další duchovní literatury, naslouchání hudby a vnímání Božího hlasu. Připravené bylo kreativní ztvárnění 23. žalmu, podněty k modlitbám, jako i prostor napsat své děkovné a prosební modlitby. Účastníci byli pozváni k tomu, aby vypli své mobilní telefony, a aby se nerušili navzájem. Před společným obědem pak následovalo sdílení a ocenění takovéto příležitosti v rámci roku modlitby a hudby. Mnozí byli inspirováni k tomu, aby si takový čas a prostor ke ztišení vytvořili častěji ve svém osobním i pracovním životě. Setkání bylo ukončeno modlitbami.