09
duben
Loading Events

V celkovém pořadí třetí den ticha proběhl letos v Karviné. Na místě se setkalo ca. 25 pracovníků Slezské diakonie a dobrovolníků z různých středisek od Českého Těšína po Bohumín. Konal se na konci postního, předvelikonočního období, dne 24. března. Mnozí tak prožili velmi naplněný čas, na který – jak později řekli – už dlouho čekali.

I tentokrát bylo záměrem nalézt místo ticha, místo obnovy, ať už v kostele, v přírodě, v modlitební místnosti, u Žalmu ad. Vyjadřuje to i dialog mezi Martou, Marií a Ježíšem, který přišel k nim na návštěvu. Uprostřed všudypřítomné služby si Marie našla tiché místo k naslouchání, co Ježíš říká. Její sestra Marta však chce nabídnout hostu to nejlepší, a tak říká Ježíšovi: „…Řekni ji přece, ať mi pomůže!“ Ježíšova odpověď však zní: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ (Bible, Lukášovo evangelium, 10. kapitola)

Jsem vděčný za sdílení účastníků na konci setkání. Zrcadlili Boží posilu, útěchu, život, který se skládá dohromady. Většina z nich nalezla to, co hledala.

„Každá doba má svou tvář“, řekl kdysi učitel Jan Kubisz. Jsem rád, že jsem mohl vidět různé tváře; tvář, která se modlí, tvář hledající pokoj, dokonce i tvář vydatně upovídanou… A tak kéž den ticha v diakonii může zůstat dnem obnovy, místem studánek, kde člověk může znova očistit svou tvář.

Jako duchovní ve SD chceme zpřístupnit toto setkání spolupracovníkům vzdálenějších oblastí, a tak další den ticha v diakonii se uskuteční na podzim v září v Novém Jičíně.

 

 

Mgr. David Pasz
duchovní služba Slezské diakonie