Loading Events

První návštěvníky v rámci Dne se sociálním pracovníkem dnes přivítalo středisko Slezské diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava. Studentů ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České z Oder a také studenty ze Střední školy profesora Matějčka z Ostravy Poruby se ujala sociální pracovnice paní Martina Venglářová, která jim představila služby střediska - domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny. Studenti se mohli podívat např. do nácvikové učebny, odpočinkové místnosti, arte dílny, relaxační místností, košíkářské a keramické pracovny. V rámci Dne se sociálním pracovníkem měli studenti jedinečnou možnost poznat prostředí tohoto střediska a také se dovědět mnoho informací o práci sociálního pracovníka, možnostech dobrovolné činnosti i příležitostné práci ve středisku. V případě zájmu se můžete do této akce ještě zapojit. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku nebo na http://www.slezskadiakonie.cz/kalendar-akci/kalendar182/