14
duben
Loading Events

Služba prostřednictvím dvou terénních sociálních pracovníků v přímé péči vykonává terénní sociální práci v lokalitě Karviná - Nové Město. Mimo prioritní přímou práci se pracovníci snaží terénní sociální službu výrazně propagovat. Jedním z propagačních kanálů je konání nejen pro uživatele, ale i pro potencionální zájemce o službu nebo veřejnost tzv. Dne otevřených dveří. Tato akce proběhla na detašovaném pracovišti služby (ul. G. Morcinka 1332, Karviná - Nové Město) v úterý dne 14. dubna 2015 v době od 9 do 15 hodin.

Hlavní náplní této akce především pro veřejnost, a to nejen odbornou z řad kolegů z oboru, bylo propagovat samotnou sociální službu, popsat příchozím její účel, nabídku, působnost a také vyzdvihnout její význam pro uživatele, kteří ji využívají.

Terénní pracovníci spolu s vedoucí střediska Ivetou Kuczerovou popisovali příchozím návštěvníkům práci služby a pozitivní dopady terénní práce v lokalitě. S kolegy z jiných služeb, kteří na akci zavítali, diskutovali pracovníci možná spojovací místa spolupráce nebo možnosti doporučení v rámci návazných služeb pro své uživatele. Příchozím bylo také představeno detašované pracoviště, kde má služba své zázemí. Touto formou byl zdůrazněn přínos fungujícího detašovaného pracoviště v lokalitě pro uživatele mimo jiné proto, jak blízko v jejich přirozeném sociálním prostředí se pracoviště služby KONTAKT Karviná, terénní program nachází. Pro příchozí návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění, spojené s předáním propagačních materiálů o službě spolu s kontakty. Příchozí stvrdili svou účast podpisem na prezenční listinu ke Dni otevřených dveří.

Cílem této akce bylo propagovat a zviditelnit službu a získat především tolik potřebnou zpětnou vazbu od návštěvníků, což se podařilo. Ohlasy byly velmi pozitivní a návštěvníci odcházeli spokojení spolu s novými informacemi o naší službě. Tento fakt opět podpořil snahu pracovníků k výkonu kvalitní terénní sociální práce pro své uživatele a motivoval pracovníky k organizaci dalšího ročníku této akce v roce 2016.

 

 

 

Mgr. Veronika Žilková a Bc. Vít Goryl, DiS.
Terénní sociální pracovníci KONTAKT Karviná, terénní program