25
listopad
Loading Events

V denním stacionáři a poradně rané péče EUNIKA Karviná jsme mohli prožít nádherný den plný zajímavých událostí: Konal se u náš totiž den otevřených dveří! Návštěvníci mohli zakusit něco málo z toho, co tady prožíváme téměř každý den.

 

Hosté si v naší tvořivé dílně mohli nazdobit látkové či papírové tašky, mohli si od naší poradkyně Báry vyslechnout něco málo o tom, jak se dá efektivně pracovat s tabletem a aplikacemi nebo mohli plně nasát výjimečné atmosféry při probíhající canisterapii. Během celého dne bylo příchozím nabídnuto občerstvení, připraveno samotnými klienty. V rámci Týdne rané péče byla rovněž představena raná péče EUNIKA jako služba, která se věnuje rodinám, kde se narodí dítě s postižením nebo vývojovým opožděním.

Den otevřených dveří v denním stacionáři EUNIKA měl být jen malou ukázkou toho, jak fungujeme a co s námi naši klienti denně prožívají. Kromě canisterapie, tvořivých dílen a práce s tabletem, mohou klienti s pracovníky chodit ven do přírody, navštěvovat hipoterapii, věnovat se domácím pracem, vaření, ergoterapii a mnoha dalším činnostem.