21
červen
Loading Events

V neděli 21. června 2015 se v prostorách farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Jičíně uskutečnil Den diakonie. Na jeho přípravě se podíleli pracovníci novojičínských středisek Slezské diakonie (EFFATHA Nový Jičín, EDEN Nový Jičín, ARCHA Nový Jičín a KARMEL Tichá) spolu s panem farářem Pavlem Prejdou a místními farníky. Programu se ovšem zúčastnili nejen farníci a pracovníci, ale i klienti z výše uvedených sociálních služeb a rodiče některých klientů.

Den diakonie byl zahájen bohoslužbou, do které se aktivně zapojili všichni zúčastnění, přičemž kázání bylo na příběh výběrčího daní Zachea. Po krátké přestávce už byl prostor věnován prezentaci jednotivých sociálních služeb působících na Novojičínsku. Tuto prezentaci zpestřilo vystoupení loutkového divadla střediska EFFATHA Nový Jičín a písnička v režii duchovního Slezské diakonie Davida Pasze. Po další krátké přestávce následovalo vystoupení divadla z Prahy Bilbo Kompanie s představením "Vokův pes Vilém". Tímto vystoupením se program Dne diakonie v Novém Jičině nachýlil ke svému konci a my se pomalu začali s pocitem krásně stráveného dne rozcházet do svých domovů.

Mgr. Radka Čapková 
vedoucí středisek EDEN Nový Jičín a ARCHA Nový Jičín