06
prosinec
Loading Events

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie

Děkujeme všem za podporu, za ocenění práce klientů, kteří do výrobků vložili kus své duše. Velké ocenění z naší strany patří organizátorům již XIII. ročníku festivalu dobročinnosti, nadaci Křídlení, která neziskovým organizacím pomáhá prezentovat práci klientů.

Přejeme s klienty všem klidný adventní čas.