15
prosinec
Loading Events

 

DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ

10. ročník

 

Milé děti, rodiče, prarodiče …

 

POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA je občanské sdružení, které již desátým rokem organizuje sběr dárků v České republice a následný odvoz na Ukrajinu.
Dárky jsou pak během Vánočních svátků rozdávány dětem žijícím v sociálně slabých rodinách, v dětských domovech a ve školách.
V posledních letech tato pomoc byla rozšířená také o dárky pro babičky a dědečky.
Mnozí z těchto lidí obdrželi svůj první dárek ve svém životě. V prvních sedmi letech jsme organizovali sbírky hotových zabalených dárků,
které po převozu byly přímo věnovány dětem. Později, kvůli zákazu převážet přes ukrajinskou hranici hotové dárky, jsme sbírali finanční prostředky.
Peníze byly převezeny na Ukrajinu týmem dobrovolníků z České republiky. Tito lidé pak na Ukrajině dárky nakoupili a zabalili.
Díky těmto dárkům pak o Vánocích mnohé ruce dětí i seniorů nezůstaly prázdné.
V letošním roce kvůli trvajícím nepokojům na Ukrajině jsou možnosti odvozu dárků obdobné – přes hranici je možno převézt maximálně 50 kg humanitární pomoci
a 200 € na jednu osobu. Po zkušenostech z loňska, kdy nové hračky zakoupené na Ukrajině jsou mnohdy horší kvality než použité české hračky, jsme se rozhodli pro sběr:

- nových a starších plně funkčních hraček

- školních potřeb

- finančních prostředků

Darované hračky budou spolu s finančními prostředky i letos převezeny skupinou dobrovolníků na Ukrajinu,
kde za finanční prostředky budou nakoupeny drobné sladkosti, školní a hygienické pomůcky … a spolu s dovezenými hračkami budou zabaleny a rozdány dětem.
Jestli se chcete i Vy do této akce zapojit svým věcným nebo finančním darem, můžete nás navštívit na kterémkoliv sběrném místě.
Za jakoukoliv hračku i libovolný finanční příspěvek vám budeme vděčni. Pokud se rozhodnete pro finanční podporu,
peníze můžete zaslat přímo na účet PTS – 183153869/0300, var. symbol: 2015.
Potvrzení o daru pro daňové účely můžete obdržet v případě Vašeho zájmu od částky 500 Kč výše, pokud při platbě uvedete adresu dárce.

 

Sběr hraček na sběrných místech do 20. 12. 2015

POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA, o.s.

sběrné místo                                       kontaktní osoba                              sběrné místo                                       kontaktní osoba

Albrechtice - SCEAV V.                         Hrachovec 605 844 450                     Návsí - CASD                                        H. Dona 775 789 046

Bystřice - SCEAV I.                              Cieślarová 731 492 928                      Návsí - SCEAV                                      J. Fojcik 728 062 477

Bystřice – CASD                                  K. Klodová 731 608 158                     Oldřichovice – SCEAV                            H. Tasková 732 876 630

Hrádek - SCEAV                                  M. Czyžová 737 019 592                    SLEZSKÁ DIAKONIE                             K. Glosová 730 545 813

Kom.Lhotka - SCEAV                           B. Niemczyk 724 184 286                  Třinec - CHARITA                                   M. Bezecná 724 257 219