14
leden
Loading Events

Dne 14. 1 2015  ve středisku ELIM Stonava proběhl rozhovor s Českým rozhlasem k přepsanému Evangeliu s redaktorkou zpravodajství Mgr. Janou Jeckelovou.
Tento rozhovor bude vysílán Českým rozhlasem v neděli 18. 1. 2015. Vysílací čas bude upřesněn.
Slezská diakonie vytvořila ruční přepis Bible. Do přepisu jednoho ze čtyř evangelií se zapojili rovněž obyvatelé Stonavy. Ilustace, které Bibli doplňují vytvořili především žáci stonavských škol, kteří psát ještě neuměli.

Rozhovoru se účastnili: za klienty pastor Kazimír Suchánek, za polskou školu učitelka Marcela Gabrhel s žákem Zyškem Gabrhelem a s za středisko ELIM Stonava vedoucí služby Uršula Brtusová.