22
únor
Loading Events

V neděli 21. 2. 2016 se v sále vzdělávacího střediska Karmel ve Smilovicích v rámci bohoslužby místního sboru Slezské církve evangelické, a. v., (SCEAV) veřejnost poprvé setkala se čtrnácti křesťanskými uprchlíky z Iráku, kteří v tomto objektu našli na dva měsíce dočasný azyl. Iráčtí křesťané, o které se zde ve spolupráci s církvemi stará Slezská diakonie, do střediska dorazili po dlouhé a namáhavé cestě v noci z pátku na sobotu.

Zcela zaplněný sál střediska Karmel patřícího spolku Křesťanské společenství blízkého SCEAV tentokrát hostil netradiční bohoslužbu. Přibližně sto dvacet účastníků shromáždění mělo nejen možnost poprvé se setkat s lidmi, kteří před válkou a náboženskými násilím uprchli do České republiky, ale také zažít z hlediska poselství i hudebních vystoupení pestrou bohoslužbu vedenou v českém jazyce a arabštině. Z úst představitelů SCEAV včele s biskupem Janem Wacławkem, pastorem místního sboru Boleslavem Firlou a předsedou Křesťanského společenství Milanem Peckou zaznívala především slova vycházející z biblického poselství o pokoji, zájmu o bližní a přijetí potřebných. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková pak za svou organizaci vyjádřila zástupcům církevních subjektů vděčnost za poskytnutí zázemí i veškerou další podporu pro práci s uprchlíky.

      

Hlavní kázání patřilo pastorovi českotěšínského sboru Apoštolské církve Bohuslavu Wojnarovi, který se zprostředkováním pomoci křesťanským uprchlíkům v iráckém Kurdistánu dlouhodobě zabývá. Ten vyzvedl především odvahu těchto lidí navzdory přímému ohrožení života nezapřít svou víru a vyjádřil přesvědčení, že Česká republika patřící k nejbezpečnějším částem světa zúročí své historické dědictví a zkušenosti a s pochopením nabídne pomoc a útočiště křesťanům prchajícím před násilím obdobně, jako jej v 18. století našli naši Moravští bratři v saském Ochranově.

Do bohoslužby se přímo zapojili svými modlitbami a pozdravy v arabštině i samotní křesťané z Iráku. V závěru se pak společně s místními zúčastnili slavnostního vysluhování Večeře Páně a byl přečten pastýřský list biskupa Wacławka, ve kterém sbory a věřící SCEAV vyzval k podpoře práce s uprchlíky a k modlitbám za pronásledované křesťany i ty, kdo jim pomáhají. Po skončení bohoslužby byli všichni přítomní pozváni k pohoštění a neformálním rozhovorům, ve kterých se se zájmem dovídali více o nových obyvatelích smilovického Karmelu.