31
červenec
Loading Events

Znamenitá vďaka
 

Mesiac jún má pre medzinárodnú dobrovoľnú službu osobitné čaro. 

Čaro znamenitej vďaky za príležitosť stráviť desať alebo dvanásť mesiacov ako zahraničný dobrovoľník na strediskách Slezskej Diakonie a v jej spolupracujúcich organizáciách. Vďakou sú naplnené srdcia pracovníkov, klientov ako aj iných ľudí, s ktorými mladý človek zo zahraničia kráča cestu učenia a spoznávania seba samého ako aj druhých. Práve hlbšie uvedomenie si jedinečnosti ponuky dobrovoľnej služby ponúkol evaluačný seminár v poslednom júnovom týždni pre skupinu 18 zahraničných dobrovoľníkov  z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Nemecka, Talianska a Francúzska. Jedno popoludnie bolo venované spoločnému hodnoteniu so supervízormi.

Zreteľná rôznorodosť krajiny pôvodu mladých ľudí je jednou z dimenzií vyjadrujúcej diverzitu, ktorej rozmanitosť a neopakovateľnosť je v životných príbehoch, ktorými spoluaktérmi ste možno boli aj  Vy, či už v roli koordinátora, supervízora, mentora alebo priateľa. Za to Vám ďakujeme.

Čaro nádeje pre nový začiatok doma, ktorému predchádza dojemná rozlúčka, je podpísané v zmene v ľuďoch, trvalejšom odkaze uskutočnených ideí a žijúcich priateľstvách.    

Sme nesmierne vďační, že ponuka kráčať po ceste dobrovoľníckej služby sa otvára pre ďalších 30 mladých ľudí z európskych krajín, ktorých privítame na začiatku septembra 2015.

Mesiac jún má pre medzinárodnú dobrovoľnú službu osobité čaro. Čaro vďaky za možnosť slúžiť ako dobrovoľník v škole a komunite Dongobesh a Maretadu v Tanzánii. Prípravný seminár pre 2 českých a 1 slovenského dobrovoľníka otváral dvere dokorán ku ich deväťmesačnému pobytu, ktorý sa začína prvým júlovým dňom. 

S vďačnosťou a pokorou vzhliadame ku novým stretnutiam a výzvam, ktoré veríme, že nám pomôžu učiť sa aj vďačnosti, uvedomovať si a vnímať jeho čaro. Lebo neopísateľnou skúsenosťou je prežívať radosť z toho, ako mladý človek rastie pred Vašimi očami a zanecháva stopy v životoch viacerých ľudí, a nielen. A akú nenahraditeľnú pečať môžete zanechať aj Vy v srdci človeka, ktorý prichádza ako cudzinec a po roku sa cíti ako doma.  

 

Mgr. Janka Adameová, M. A.
vedoucí Sekce zahraničních vztahů, Interdiac