10
prosinec
Loading Events

6 klientů střediska EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutických dílen získalo 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje!

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, zejména na území Moravskoslezského kraje.

Díky svému zapojení se do maňáskového divadla, získali paní Alena, Věra, Pavla, pan Petr, Patrik a Jirka, toto významné ocenění.  Nejen že prezentují nás – Slezskou diakonii, ale především získávají to nejcennější – VÍRU V SEBE SAMA, víru v to, že něco umí a dokáží. Jsou oceněni za svou píli a snahu, za ochotu dělat něco pro druhé.

GRATULUJEME !!!