07
květen
Loading Events

Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015, v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.

Kategorii hodnotila porota ve složení Karel Voříšek, moderátor, FTV Prima; Dominik Hrodek, ředitel, Český institut reklamní a marketingové komunikace; Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Vodafone; Radek Stavěl, tiskový mluvčí, skupina PPF; Marek Šedivý, prezident, Asociace veřejně prospěšných organizací; Petr Žantovský, vedoucí katedry Public Relations a komunikace, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a grafický designer Michal Kořán, Reflex. Porotci byli velmi přísní a i v letošním ročníku Zlatého středníku využívali svého práva a několikrát neudělili žádné z nejvyšších ocenění.

Slezská diakonie si velmi váží příležitosti, kterou tímto získává pro svou další práci při přípravě časopisu Informátor, neboť od poroty obdrží hodnotící list přihlášeného periodika.

Děkujeme tímto také všem pracovníkům, kteří se na přípravě časopisu podílejí, a dále všem čtenářům za zájem a dárcům za jejich finanční podporu. V redakční radě věříme, že se nám bude dařit udržet kvalitativně vzestupný trend a časopis Informátor se bude stále těšit přízní čtenářů.

Počet přihlášek v letošním ročníku dosáhl 127, uděleno bylo 75 ocenění vč. TOP RATED a RATED a 42 hlavních cen (1.-3. místo, Grand Prix).

Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Neziskový sektor

Název média

Přihlašovatel

Zadavatel

Ocenění

Čtvrtletník PROPAMÁTKY

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

1. místo

Tichovinky

Tichý svět, o. p. s.

Tichý svět, o. p. s.

2. místo

Zámeček

Duha Zámeček

Duha Zámeček

3. místo

Informátor

Slezská diakonie

Slezská diakonie

RATED

Vesnička

SOS dětské vesničky, z.s.

   


Soutěž Zlatý středník každoročně vyhlašuje oborové sdružení PR Klub.