26
květen
Loading Events

Chráněné bydlení ARCHA jako jedno ze středisek Slezské diakonie funguje v Novém Jičíně - Žilině od roku 2011. Své služby poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením.

Základem a smyslem našeho bydlení je vést klienty a připravit je k tomu, aby byli dříve nebo později schopni samostatného života a vedení své vlastní domácnosti. Toto se děje prostřednictvím nácviků vaření, praní, úklidu, hospodaření s penězi apod. Během uplynulých čtyř let udělali klienti s dopomocí pracovníků bydlení na své cestě k postupnému osamostatnění se velký kus práce.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli ve spolupráci s městem Nový Jičín v dubnu letošního roku rozšířit služby bydlení o individuální chráněné bydlení na chráněném bytě, do kterého se posunuli dva naši klienti, kteří zde budou žít samostatně pouze s malou mírou podpory ze strany pracovníků bydlení.

Mgr. Radka Čapková