Loading Events

Organizace různého zaměření se dnes zamýšlejí nad svým posláním a identitou ve smyslu své jedinečnosti a osobistosti. A jelikož nositeli identity jsou lidé, zamysleli se i naši zaměstnanci společně s vedením Slezské diakonie nad identitou organizace a možnostmi jejího udržení spolenčně na semináři věnovanému tomuto tématu.

Na semináři vystoupili představitelé vedení a vedoucích funkcí s prezentacemi témat Identity křesťanské organizace (Zdeněk Kašpárek), Identity organizací - v ČR, Slezské diakonii a zahraničí (Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.) a byl představen Systém personálních rezerv Slezské diakonie (Mgr. Lenka Waszutová). Dále byla připomenuta Metodická příručka pracovníka (Mgr. Ilona Bužková) a byly prezentovány Výstupy dotazníku spokojenosti zaměstnanců Slezské diakonie (Bc. Halina Mihulková).

Povídání bylo zpestřeno diskuzními workshopy ve skupinách, které zapojily jednotlivé zaměstnance do daných témat a umožnily vyjádřit jejich názory a vize. 

Cíl semináře byl splněn na výbornou, jelikož drtivá většina zúčastněných zaměstnanců i členů vedení odcházela spokojena a s úsměvem na tváři. Seminář probíhal v příjemné a veselé atmosféře a díky aktivním diskuzím nad zajímavými tématy přispěl především k posílení týmového ducha zaměstnanců ústředí a připoměl, že budování identity organizace, stejně jako láskyplného přístupu vůči kolegům i veřejnosti, je prospěšné všem.

Děkujeme tímto všem zúčastněným za účast, podporu a realizaci této akce a věřímě, že se zase brzy setkáme při společném zamyšlení nad zajímavými tématy.