03
říjen
Loading Events

Slezská diakonie, středisko BETEZDA Komorní Lhotka slaví 20 let

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, si v pátek 3. 10. 2014 připomnělo 20 let od svého otevření. Na podzim roku 1994 Slezská diakonie po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřela křesťanský domov pro osoby se zdravotním postižením a opět tak navázala na diakonickou práci na Těšínském Slezsku, která se začala psát na začátku 20 století.

V rámci tohoto výročí si v  sále fary sboru SCEAV Komorní Lhotka připravili pracovníci a uživatelé program v rámci, kterého vystoupili uživatelé s divadélkem Tři stromy, ukázkou muzikoterapie – bubnování, vystoupil dětský sboreček Kamarádi ze SCEAV Komorní Lhotka a historii střediska prezentoval Ing. Česlav Santarius. Přítomné přivítal a pozdravil předseda představenstva Slezské diakonie Mgr. et Ing. Jiří Kaleta.

A co vlastně znamená název BETEZDA? „V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda (dům milosti), a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířili vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.“  Bible Jan 5,2-4