18
leden
Loading Events

A JEDEME DÁL…

 

Středisko Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, se může pochlubit úspěšným vykročením – „vyjetím“ do nového roku, a to v novém automobilu Ford Tranzit, který je využíván v rámci poskytování sociální služby BETEZDA Komorní Lhotka – svozy uživatelů do návazných sociálních služeb, volnočasové a společenské aktivity, které podporují v udržení a rozvoji dovedností a schopností klienty střediska BETEZDA Komorní Lhotka. Výměnu starého a poruchového vozidla nám umožnila finanční podpora z dotace Moravskoslezského kraje, jemuž patří velké „DÍKY“. Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014 umožnil pořídit nový automobil -  9 místný Ford Tranzit, který byl přijat s velkým nadšením jak klientů střediska BETEZDA Komorní Lhotka, tak i pracovníků zajišťujících svoz klientů. Tento projekt překonal obrovskou bariéru v oblasti poskytování kvalitní služby tím, že umožnil klientům dojíždět do návazných služeb a účastnit se sportovních a společenských akcí. Pořízení nového tranzitního vozidla je velmi užitečným a přínosným prvkem v poskytování kvalitní sociální služby ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka.