08
únor
Loading Events

Sociálně terapeutické dílny EBEN – EZER Český Těšín zorganizovaly besedu pro uživatele dílen a chráněného bydlení ARCHA na téma „Prevence kouření“, na kterou pozvaly koordinátorku projektu primární prevence Mgr. Šárku Klusovou. Lektorka interaktivní formou vysvětlila rizika a následky, související s kouřením. Besedy se zúčastnilo 15 uživatelů.