06
září
Loading Events

Projekt:  Auto pro Martina

Martin se narodil s těžkým zdravotním postižením, v současné době vyrůstá v rodině, v pěstounské péči.
Cílem projektu je umožnit Martinovi pravidelnou a dostupnou péči, kontakt s přirozeným prostředím.
Díky finanční podpoře byl zakoupen automobil, který je využíván pro přepravu Martina do stacionáře, odborných lékařských a logopedických poraden.
Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Výše příspěvku:35.000 Kč
Doba realizace projektu: 1.3. – 31.8. 2016