27
květen
Loading Events

Za přispění dotace Městského úřadu Bohumín se konala dne 13.5. 2015  akce s názvem „Arteterapie pod širým nebem“. Výtvarné tvoření se konalo v prostorách Tj Viktorie Starý Bohumín.  Počasí nám přálo, a tak žáci mohli tvořit pod širým nebem. Akce se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín, odloučeného pracoviště Bohumín a žáci Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín, odloučeného pracoviště ZŠ Starý Bohumín, pod vedením paní Mgr. Langerové. Po úvodním slovu byli žáci rozděleni do skupin a postupně jim byly zadávány úkoly, které plnily v těchto skupinách. Skupinky byly smíšené, což ovšem nezabránilo tomu, aby žáci mezi sebou komunikovali a spolupracovali. Vznikla tak velmi zajímavá díla. Ve svém pojetí, arteterapie umožňuje žákům navodit a prožít pocity radosti, uvolnění a spokojenosti, což bylo hlavním cílem této akce. Na závěr měli žáci možnost se vyjádřit k tomu, jak se jim pracovalo, co je bavilo nejvíce  a co naopak nejméně. Za své výkony si poté každý žák odnesl malou sladkou odměnu a diplom za účast.

Bc.Martin Doboš