12
srpen
Loading Events

Po prázdninách začne Slezská diakonie poskytovat novou službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Dnem 1. září 2014 se v Třinci otevírá další středisko ARCHA, tentokrát ve městě Třinec.  ARCHA Třinec je určena lidem od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou ve stabilizovaném psychickém stavu a jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení.

Chráněné bydlení ARCHA Třinec je pobytovou službou. Služba se bude provozovat v nájemních bytech na ulici Palackého v Třinci. Služby péče budou využívány v pracovní dny od 8:00 – 18:00 a to v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem chráněného bydlení; v nočních hodinách a o víkendech bude služba (úkony péče) poskytována formou pohotovosti.

Sociální služba bude uživatelům nabízet pomoc s přípravou nebo zajištěním stravy, při zajištění chodu domácnosti a při osobní hygieně. Dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kdy pracovníci budou uživatele podporovat v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podpora při navázání a rozvinutí nových kontaktů a zprostředkování volnočasových aktivit apod…

Podrobnější informace můžete získat na tel. číslech 558 990 411, 605 292 998 (sociální pracovník) nebo 734 363 348 (koordinátor střediska). Na uvedených kontaktech můžete již nyní vyjádřit zájem o novou službu a vyžádat si ceník služby a formuláře potřebné k zapsání do evidence zájemců.