22
červenec
Loading Events

Setkání paní ředitelky s vedoucími zaměstnanci Slezské diakonie z Oblasti Karvinska otevřelo řadu zajímavých témat. Mezi aktuální patřilo také téma měnících se potřeb klientů a přijímání změn v poskytovaných sociálních službách. 
Je velmi dobře, že vnímáme tyto potřeby a hledáme cesty, jak na ně společně ve svých pracovních týmech můžeme reagovat. 
Myslete na nás, ať se nám práce daří!