Loading Events

 

Ve čtvrtek 19. února v 16h byla v prostorách Komunitního centra AGAPE při Slezské církvi evangelické a. v. v Karviné zahájena výstava výtvarných prací dětí a žáků odloučeného pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Karviné. Výstava je úvodem k sérii projektů, besed a setkání, která nás budou provázet v roce 2015 - Roce misie a diakonie. Vernisáž výstavy se těšila hojné účasti dětí, žáků a jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců zmíněných škol i samotné Slezské diakonie. Pro hosty byl připraven zajímavý program a pohoštění. 

 

Vernisáž zahájila milá a energická Mgr. Helena Kriegelová, vedoucí odloučeného pracoviště MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie v Karviné, po jejímž úvodním slovu následovalo pozdravení faráře sboru Slezské církve evangelické a.v. Mgr. Jana Cieślara. Poté se již v sále rozhostilo ticho, aby si přítomní mohli vychutnat vystoupení dětí evangelického sboru a následně žákyně SŠ Slezské diakonie v Karviné s písní Halllelujah od Leonarda Cohena. Program byl doprovázen prezentací z příprav výstavy a ze života žáků. Samotné výtvarné koláže jsou velmi zdařilé, představují zajímavosti všech světadílů Země, z nichž každému je věnována jedna část. Při tvorbě byla použita kombinace různých výtvarných technik, které stojí za to prohlédnout si naživo. Můžete tak učinit až do 19. května 2015!

 

Za organizaci vernisáže i samotné výstavy tímto děkujeme paní Mgr. Heleně Kriegelové a paní Mgr. Magdaleně Tomiczkové z odloučeného pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Karviné.