01
září
01. září 2014
Loading Events

Chcete darovat POTŘEBNÝM dětem vzdělání?

Pokud ano, zapojte se do našeho projektu

Adopce pro budoucnost

 

KOHO MOHU PODPOROVAT?

Děti z třineckých rodin, které se nacházejí v obtížných životních situacích spojených s nedostatkem financí, nutných zejména k zajištění dlouhodobého vzdělávání dítěte
 

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Formou sponzoringu pomoci dětem dosáhnout vzdělání s následnou možností uplatnění se v zaměstnání
 

CO JE PODMÍNKOU?

Aktivní spolupráce podporované rodiny a snaha dítěte chtít dosáhnout vzdělání s cílem uplatnění se na trhu práce spolu s úspěšným zařazením se do společnosti
 

JAK?

Darováním finančního obnosu hotově nebo na č. účtu: 19-5750560237/0100

Peníze budou použity zejména na zaplacení obědů, jízdného, školních pomůcek a dalších potřeb.   
                                        

KDE MOHU ZÍSKAT INFORMACE?

Na adrese: Slezská diakonie

SOCIÁLNÍ ASISTENCE

Frýdecká 136, Třinec

Tel.: 604 223 971, Pavla Golasowská

E-mail: p.golasowska@centrum.cz